EVERO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
ul. Wszystkich Świętych nr 2c
50-136 Wrocław

KRS 0000361491
NIP 899-269-85-50
REGON 021308760

kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN (opłacony w całości)

Zarząd Spółki:
Marcin Buczak - Prezes Zarządu

 

Ilona Buczak
Doradca Nieruchomości
T: +48 609 397 760
ilona.buczak@evero.pl

Marcin Buczak
Doradca Nieruchomości
T: +48 609 397 303
marcin.buczak@evero.pl
Adam Nikodem
Doradca Nieruchomości
T: +48 609 397 616
adam.nikodem@evero.pl

 

Anna Wielgocka-Dudka
Doradca Nieruchomości
T: +48 609 397 350
anna.wielgocka@evero.pl